Jakie zalety ma podręcznik To jest chemia 1 Zakres podstawowy

Chemia jest nauką przyrodniczą badającą właściwości substancji oraz przemiany zachodzące między nimi. Nauka chemii w szkole powinna być atrakcyjna z uwagi na ciekawość młodych ludzi i skłonność do podejmowania nowych wyzwań. Niestety zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych są często prowadzone w sposób niepozwalający na samodzielne obserwacje eksperymentów. Przyswajanie wiedzy można jednak wspomagać za pomocą podręcznika “To jest chemia 1 Zakres podstawowy” oferowanego przez popularne wydawnictwo Nowa Era.

Atrakcyjna forma i czytelny układ podręcznika

Podręcznik “To jest chemia 1 Zakres podstawowy” został opracowany przy współpracy aż trzech autorów: Janusza Mrzigoda, Aleksandry Mrzigod oraz Romualda Hassy. Jest to jedna z najciekawszych propozycji na polskim rynku wydawniczym. Uczniowie mogą być zachęceni do nauki poprzez nowoczesną formę wydania książki. Ma ona bardzo czytelny układ, czcionkę oraz kolorystykę pomagającą w zapamiętywaniu ważnych informacji Zawiera dużą ilość ilustracji, w tym infografik, które ułatwiają zrozumienie skomplikowanych procesów chemicznych.

Elementy ułatwiające rozumienie pojęć

Książka “To jest chemia podręcznik do 1 klasy” jest przeznaczona dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Dzięki atrakcyjnemu podręcznikowi młodzież ma okazję na doskonalenie umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych. Poruszane tematy dotyczą chemii ogólnej i nieorganicznej. Początek każdego działu jest uzupełniony o specjalny dział pozwalający przypomnieć sobie istotne informacje przekazywane w szkole podstawowej. Dopiero później uczeń jest zachęcany do dalszego zgłębiania wiedzy i zapamiętywania nowych pojęć. Dzięki temu młodzi ludzie nie są zniechęcani poprzez niezrozumiałe polecenia lub słowa, których znaczenie znają tylko w nieznacznym stopniu.

Zbiór zadań o różnym poziomie trudności

Warto dodać, że podręcznik jest uzupełniony o zbiór zadań zawierający ponad 200 zadań przeznaczonych do rozwiązywania przez uczniów. Są związane z różnymi działami chemii i uporządkowano je zgodnie z zasadą wzrostu stopnia trudności wraz z przechodzeniem do kolejnych działów w książce. Z tego względu “To jest chemia 1 Zakres podstawowy” jest podręcznikiem, który może mieć istotny wpływ na chęć do nauki chemii przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Powinien być brany pod uwagę do stosowania przez każdego nauczyciela, któremu na sercu leży dobro swoich podopiecznych.