Jakie są korzyści stosowania w szkole podręcznika To jest chemia 1 Zakres podstawowy

Chemia należy do przedmiotów, których zrozumienie nie jest łatwe. Wielu uczniów boryka się z nauką chemii już od okresu szkoły podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era jest znane z wysokiej jakości podręczników przygotowywanych z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych. Książka “To jest chemia 1 Zakres podstawowy” może być doskonałą pomocą dla wszystkich osób, które chcą nabywać nowe umiejętności i porządkować swoją wiedzę.

Chemia dla szkół ponadpodstawowych

Podręcznik “To jest chemia do 1 klasy” jest przeznaczony do stosowania w liceach ogólnokształcących i technikach. Obejmuje zagadnienia z chemii ogólnej oraz nieorganicznej. Poprzez czytelny układ oraz stosowanie dużej ilości ilustracji ułatwia zrozumienie procesów chemicznych. Przyswajanie nowych informacji może być ułatwione dzięki infografikom oraz wykorzystywaniu nowoczesnych metod na zapamiętywanie ważnych informacji.

Wiedza teoretyczna i eksperymenty

Podręcznik oferowany przez wydawnictwo Nowa Era jest wspólnym dziełem Janusza Mrzigoda, Aleksandry Mrzigod oraz Romualda Hassy. Autorzy skupili się na wsparciu rozwijania umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych. Uczniowie nabywają wiedzę z zakresu opisywania obserwacji oraz formułowania wniosków związanych z eksperymentami przeprowadzonymi na lekcjach w szkole. Dodatkowo podręcznik “To jest chemia 1 Zakres podstawowy” ma za zadanie pomóc w obliczeniach. Przykłady zamieszczone w różnych miejscach książki wyjaśniają sposoby rozwiązywania zadań metodą krok po kroku. Dzięki temu uczniowie nie będą zniechęceni do nauki poprzez wykonywanie niezrozumiałych czynności.

Powtarzanie i ugruntowanie wiedzy

“To jest chemia 1 Zakres podstawowy” pozwala na powtarzanie materiału pod kątem przygotowania do sprawdzianów w szkole. Zawiera przekrojowe zadania sprawdzające rozumienie procesów chemicznych. Dołączony zbiór zadań zawiera około 200 zadań związanych ze wszystkimi działami chemii ogólnej i nieorganicznej. Są one uporządkowane tak, aby uczniowie mogli zajmować się czynnościami coraz bardziej skomplikowanymi, bez potrzeby posiłkowania się innymi materiałami. Dzięki temu młodzież może ćwiczyć podstawowe umiejętności z chemii pod czujnym okiem nauczyciela.